ตำราพรมชาติ


          ตำราพรมชาติได้มีมานานแล้ว โดยมีผู้แต่ตำราเล่มนี้ัคือ พระโหราธิปดี เดิมชื่อเรียงนามอย่างใดไม่มีใครรู้จักปรากฏว่าเป็นชาวโอฆบุรีซึ่งอยู่ระหว่าจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิษณุโลก ท่านผ้นี้เป้นเจ้าแบบเรียนตำราไทยเล่มแรกสุด ซึ่งมีชื่อว่า "จินดามณี" ท่ามีบุตรชายสายโลหิตเป้นนักปราชญ์ ฉลาดเฉลียวตั้งแต่วัยเยาว์วัยคนหนึ่ง คือ "ศรีปราชญ์" พระโหรราธิปดีมีตำแหน่งเป็นเจ้ากรมโหรมีหน้าที่ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินมาก เข้านอกออกในราชสำนักตลอดเวลาเพื่อเป้นที่ปรึกษาตามพระราชประสงค์ มีอยู่ครั้งหนึ่งพระโหราธิปดีได้ทำนายเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าไว้เป้นที่ประจักษ์แม่นยำมากที่สุด คือ "พระเจ้าปราสาททอง" พระเองก็มีความเชื่อเรื่องโหรบ้างแต่ไม่เชื่อมากนัก แต่ตำแหน่งนี้มีมาแต่โบราณก็ทรงให้มีเรื่อยมา พระโหราธิปดีได้ทำนายเป็ที่ถูกพระทัยมาก และได้รับเกรียรติยศชื่อเสียงมากสุด นี่คือประวัติและเกรียรติยสชื่อเสียงของท่านซึ่งได้สืบมาถึงลูกหลาวนในปัจจุบัน
BY : TONY
นาย ศุภกฤษ พุ่มพวง

0 Comments:

Post a CommentBlogger Template by Blogcrowds